Obsługiwane przez usługę Blogger.

Alfah Femmes - Skunks


Kończymy propozycją rodzimą. od gdańskiego zespołu Alfah Femmes. Skunks to najnowszy singiel projektu, powstały podczas kryzysu finansowego - ma on ewokować nastrój oczekiwania na lepsze dni, tak jak skunksy gromadzą się, aby przeczekać zimę (bez wchodzenia w szczegóły, mogę się z tym identyfikować). Utwór promuje album No Need To Die, który ukaże się w tym roku.

https://www.facebook.com/alfah.femmes/
https://www.instagram.com/alfah.femmes/?hl=en

Brak komentarzy: