Obsługiwane przez usługę Blogger.

MAVOY TALK: Highasakite - interview / wywiad

HIGHASAKITE

COUNTRY: NORWAY
GENRE: dark dream pop
BAND MEMBERS: Ingrid Helene Håvik, Marte Eberson, Kristoffer Lo, Trond Bersu, Øystein Skar
QUESTIONS ANSWERED BY: Øystein Skar

ELECTRONIC BEATS WARSAW 2015 FESTIVAL STAR

Facebook https://nb-no.facebook.com/highasakitemusic
Twitter  https://twitter.com/highasakiteband
Soundcloud  https://soundcloud.com/highasakiteband

LATEST RELEASE: Silent Treatment (2013)

- Was this your first visit to Poland? If so, what did you know about our country before?

We played in Gdansk at the Soundrive festival last year.. so this was not the first visit to Poland. I have also toured Poland a lot in my early days, with a polish band, visiting all the polish cities. So I knew a lot about the country before going there with Highasakite. I really like the country and the polish cities. People are gentle and social, easy to get in touch with...and there is a lot of exiting things going on now! 

- How did you came up with the name of the band? Sounds a little Japanese... Tell us about your beginnings


The band started at Trondheim Jazzconservatory with only Trond and Ingrid. The name "Highaskite" comes from the Elton John song Rocket Man, where he sings that he is going to be Highasakite. Its a nice name with different meanings to it. After Trond and Ingrid had played for some time, I joined on synths. Then we made the record "All that floats will rain" in 2012. The year after, Marte and Kristoffer joined in.. and since we have been a quintet.


- When I listen to your music, I hear quite distinctive folk music influences. How Scandinavian tradition influenced your sound?


I don't know.. its not a thing that we are thinking about when making the music. But I think that your homecountry, traditions, people and surroundings influences you in a big way, and therefor it will come out in the music as well.


- What is your favourite song on the record  and what's the story related to it?

-  I won`t tell the story behind the song, thats for the listener to imagine..but my favorite song on the record is "I, the handgranade". Its just a really nice song that I like to perform.


- Your band consists of five members, so it is definitely difficult to always come to consensus. How the process of creating a new song looks like?


- Ingrid write sketches that she sends around to the band members and producer. 
It could be a a refrain or some lyrics. Then we discuss things and starting building it into a song!

- Scandinavian music is usually associated with a simple, thoughtless and upbeat pop, typically produced in Sweden. It was once the ABBA, then Roxette, Ace of Base, Robyn and now Avicii and Icona Pop. However, at the same time, there are many darker, moody acts, often using electronics - for example, Lykke Li or Little Dragon. There's also a huge heavy metal stage. How would you explain the contrast and where to place your music?


Im not sure.. difficult question. I always think its hard to place music.. and musicians often don't see the point of genres.. but I would say that our music is pop.

- What's next for Highsakite? Have you already started to think about a follow-up to Silent Treatment?


We are going to do some TV-shows in March. And in April a big Norwegian tour is coming up for us, after that we are going to record our next album in June. Really looking forward to it!!!!

Polskie tłumaczenie 


- Czy była to wasza pierwsza wizyta w Polsce? Jeśli tak, co wiedzieliście o naszym kraju wcześniej?

- Nie jesteśmy tu pierwszy raz, graliśmy już w Gdańsku na festiwalu Soundrive. Kiedyś występowałem też w polskim zespole i wraz z nim odwiedziłem wiele miast, więc wiedziałem już sporo o Polsce. Podoba mi się tutaj. Ludzie są uprzejmi i towarzyscy, łatwo nawiązują kontakt - dzieje się dużo ciekawych rzeczy!Skąd wzięła się nazwa grupy? Brzmi trochę japońsko... Opowiedz nam o waszych początkach.

- Zespół powstał w Trondheim Jazzconservatory, na początku byli w nim tylko Trond i Ingrid. Nazwa Highsakite pochodzi z piosenki Eltona Johna - Rocket Man, gdzie śpiewa on, że pragnie zostać "Highsakite". Słowo to może być różnie rozumiane. W pewnym momencie dołączyłem do tej dwójki na syntezatorach. W 2012 r. nagraliśmy "All That Floats Will Rain". Rok później dołączyli Marte i Kristoffer - od tej pory jesteśmy kwintetem.

-Kiedy was słucham, słyszę pewne wpływy muzyki folkowej. Jak skandynawska tradycja wpłynęła na wasze brzmienie?


Bo ja wiem... nigdy nie zastanawialiśmy się nad tym. Ale na pewno twój kraj, tradycje, ludzie i  otoczenie wpływają na ciebie w wielkim stopniu i na pewno można to wyczuć w muzyce, jaką tworzymy.

- Jaka jest twoja ulubiona piosenka na płycie i czy wiążę się z nią jakaś historia?

Nie opowiem historii, zostawię ich tworzenie naszym słuchaczom. Moją ulubioną piosenką na płycie jest "I, The Handgranade", bardzo lubię wykonywać ją na żywo.

- Wasz zespół składa się z pięciu członków , więc na pewno jest ciężko zawsze dojść do konsensusu. Jak wygląda proces powstawania nowej piosenki?


- Ingrid pisze pierwsze szkice, które wysyła do pozostałych członków i producenta. To może być refren piosenki, albo jakiś fragment zwrotki. Potem wspólnie ją omawiamy i zaczynam tworzyć z tego piosenkę!

- Skandynawska muzyka jest zwykle kojarzona z prostym, tanecznym popem ze Szwecji. Kiedyś mieliśmy ABBĘ, potem Roxette, Ace Of Base, Robyn a teraz Avicii i Iconę Pop.  Z drugiej strony w tym samym czasie istnieje wielu wykonawców mroczniejszych, nastrojowych, często używających elektroniki - jak Lykke Li czy Little Dragon - jest też potężna scena metalowa. Jak można to wyjaśnić i gdzie umieścić Highasakite?

-To trudne pytanie. Nie jest łatwo podzielić muzykę, muzycy często odcinają się od klasyfikowania. Ale na pewno naszą muzykę można określić mianem popu.

-  Co dalej dla Highasakite? Myślicie już o następcy albumu Silent Treatment?


-  W marcu zagramy w telewizji, a w kwietniu gramy dużą trasę w Nowegii.  Potem w czerwcu wchodzimy do studia i nagrywamy następny album. Nie mogę się doczekać!#MAVOYTALKTUNES: - TEN TRACKS SELECTED BY OYSTER FROM HIGHASAKITE
+

Brak komentarzy: